โปรโมชั่นส่งท้ายปี
สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ 
กับ ก้อปันกัน

ก้อปันกันเป็นหนึ่งในศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศที่เริ่มต้นศึกษา ให้ข้อมูล และบริการนักเรียนสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ในช่วงปี 2561 เราได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่สมัครไปเรียนที่ฟิลิปปินส์กว่า 98 ท่าน

ถึงแม้ว่านักเรียนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก และนักเรียนกลับไปเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ครั้งที่ 2 หรือ 3 ตลอดจนผู้สมัครที่มีความหลากหลายด้วยวัย ระหว่างอายุ 10 – 70 ปี+ มาจากหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่ ทนาย พระ วิศวกร ธุรกิจส่วนตัว การตลาด นักเรียน นักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย นักตรวจสอบบัญชี ผู้ใหญ่วัยเกษียณ รวมถึงพนักงานที่บริษัทส่งไปเรียนเพื่อพัฒนาภาษาก่อนทำงานต่างประเทศอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

ในการให้คำปรึกษาและบริการสมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์  ก้อปันกันมีหลักการแบบง่ายๆ และตรงไปตรงมา ดังนี้

เราให้คำปรึกษาและคำแนะนำตามความต้องการของนักเรียน

ก้อปันกันไม่ทำสัญญาที่กำหนดให้เราต้องส่งนักเรียนไปโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงกัน เราจึงมีอิสระและสามารถแนะนำโรงเรียนที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนได้มากกว่า 1 ตัวเลือก

เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองและสถาบันจากประสบการณ์ตรง

เราเคยไปเยี่ยมชม ทดลองเรียน หรือพักอาศัยในทุกสถาบันที่เราแนะนำให้กับนักเรียน และเนื่องจากเราติดตามพูดคุยกับนักเรียน เราจึงมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถแนะนำให้กับผู้ที่สนใจใช้บริการได้

เราสามารถติดตามดูแลนักเรียนในขณะที่เรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์

ก้อปันกันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในเครือ และเรามีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี สามารถช่วยสื่อสารปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ถึงผู้มีส่วนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถจัดการด้วยตนเองได้

เราชี้แจงค่าใช้จ่ายที่โปร่งใส

นักเรียนของเราชำระค่าใช้จ่ายในอัตราจริงที่โรงเรียนเรียกเก็บ ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนใดเพิ่มเติม และหากลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนด เรามักจะมีส่วนลดพิเศษและข้อเสนอพิเศษมอบให้อีกด้วย

……………….

สำหรับการเรียน
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ไม่ว่าคุณจะต้องการที่จะ…

 เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นตั้งแต่เช้าถึงค่ำ (Sparta ESL)
เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมพัฒนาเทคนิคการอัพคะแนนสอบ IELTS / TOIEC / TOEFL โดยรวมการสอบจริง และการรับรองผลคะแนนสอบ
 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจ (Business English )
 เรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นพัฒนาทักษะการพูดคุยสื่อสาร (Communication ESL / Power Speaking)

การเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์จะตอบโจทย์คุณได้ เพราะสถาบันสอนภาษาอังกฤษเปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกท่าน

ที่สำคัญ หลักสูตรการเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ได้รวมทั้งการเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัวไว้ในหลักสูตร พร้อมกับคลาสเรียนกลุ่มเล็กที่จำกัดจำนวนไม่เกิน 6-8 คน และกลุ่มใหญ่สำหรับ 10-12 คนต่อห้อง ซึ่งนักเรียนจะได้เรียน และฝึกใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตลอดเวลา

……………….

สำหรับช่วงท้ายปี 2561 นี้

เรายินดีที่จะนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ!
สำหรับผู้ที่สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับก้อปันกัน ท่านจะได้รับ…

ส่วนลด ค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก ในอัตราพิเศษ >>> ลดเยอะกว่าโปรใดๆ ที่ผ่านมา!
ฟรี! ประกันภัยการเดินทางคุ้มครองตลอดระยะเวลาเรียนของ MSIG ประเภท EASY VISA
ฟรี! ค่าบริการประสานงานจองตั๋วเครื่องบินของ Philippine Airlines มูลค่า 400 บาท
ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ มูลค่า 500 บาท

เงื่อนไข

 สมัครเรียน ระหว่าง
12 พ.ย. 61 – 21 ธ.ค. 61
 เริ่มเรียน ระหว่าง
01 พ.ย. 61 – 27 เม.ย. 62

*โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พักของก้อปันกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนหรือค่าที่พักของโรงเรียนได้

โปรโมชั่นส่งท้ายปี
สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

สนใจสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย

Tel : 095-909-3960
Line : korpungun.ph
Mail : studyinph@korpungun.com