Golden Hills School Division International

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา Golden Hills School Division International เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐแอลเบอร์ตา ครอบคลุม  3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในแคนาดาที่มีหอพัก ค่าใช้จ่ายไม่แพง

Golden Hills School Division International

Photo Credits : Golden Hills School Division

Golden Hills School Division
International 

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐแอลเบอร์ตา ครอบคลุม  3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills  คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานปตท.ตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย และเคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988

นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ ปลอดภัย และยังสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่อย่างคัลการี่ได้สะดวก โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

4 เหตุผล
ทำไมต้องเรียนต่อแคนาดา?

1) แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพด้านการศึกษา

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นองค์กรที่สนับสนุนความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาได้เปิดเผยผลการสอบ PISA เพื่อรายงานผลการจัดลำดับโดยแบ่งตามประเทศ ซึ่งการสอบนี้แบ่งคะแนนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Reading, Maths และ Sciences ประเทศแคนาดาจัดอยู่เป็นลำดับที่ 3 รองลงมาจากประเทศเกาหลีใต้ (ลำดับที่ 1) และประเทศฟินแลนด์ (ลำดับที่ 2)  *อ้างอิง The Guardian – คลิก 

ในระดับอุดมศึกษา แคนาดามีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ด้วยมาตรฐานด้านการศึกษา รวมถึง the University of Toronto, McGill University, University of British Columbia (UBC), Universite de Montreal และ University of Alberta ซึ่งถูกจัดลำดับอยู่ใน Top 100 ranking จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

2) ความปลอดภัยในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลก สงบและปลอดภัยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 8 จากสถิติ the Global Peace Index 2018 *อ้างอิง Global Peace Index – คลิก นอกจากนี้แล้ว US News & World Report ยังจัดลำดับแคนาดาไว้ให้เป็นประเทศที่ดีเยี่ยมที่สุดเป็นลำดับที่ 2 เนื่องจากโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา อายุไขเฉลี่ยของประชากร สถิติอาชญากรรมและความรุนแรงที่ต่ำ

3) ค่าใช้จ่ายในอัตราที่ไม่สูงเกินไป

ถึงแม้คุณภาพด้านการศึกษาและมาตรฐานในการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาอยู่ลำดับต้นๆของโลก แต่ค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยทั่วไปแล้วประหยัดกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ

4) วิถีแบบแคนาเดียน

เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความหลากหลายสูง ทั้งในเรื่องของประชากร สภาพของพื้นที่ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแบบแคนาเดียนให้ความสำคัญกับ ความภาคภูมิใจ และความยึดมั่นในความเสมอภาค ความหลากหลาย และความเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อนึกถึงแคนาดา เราอาจจะนึกถึงวิวธรรมชาติที่สวยงาม แผ่นดินที่กว้างใหญ่ รายล้อมไปด้วยภูเขา ป่าไม้ และทะเลสาบ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่มีความเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย มีความเป็นมิตรและสุภาพ

Golden Hills School Division ครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างขวางในย่านชานเมือง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐแอลเบอร์ตา เราให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ชุมชนที่เปี่ยมล้นด้านวัฒนธรรม และโอกาสทางการศึกษา นักเรียนของเราจะได้รับแรงบันดาลใจจากครูผู้สอนที่มากความสามารถ ที่นี่ เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนอย่างอบอุ่น

การเดินทาง

จากประเทศไทยมีสายการบินที่ไปลงที่ญี่ปุ่น แล้วบินตรงเข้าที่คัลการี่เลย เจ้าหน้าที่หรือโฮมสเตย์จะมารับที่สนามบินคัลการี่

Golden Hills School Division Map

จุดเด่นของเขตการศึกษาโกลเด้นฮิลส์

เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในแคนาดาที่มีหอพัก
ค่าใช้จ่ายไม่แพง ประมาณปีละ 525,000 บาท รวมค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าบริการนักเรียน ค่าประกันสุขภาพแล้ว
มีส่วนลดให้ในปีต่อไปที่กลับมาเรียน
จำนวนนักเรียนไทยน้อย

Golden Hills School Division Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรด้านวิชาการของ GHSD มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติ เพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศแถบอเมริกาเหนือ รวมทั้งเพื่อการทำงานในอนาคต เรามีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกมากมายที่สอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนแต่ละคน

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

หลักสูตรเรียนระยะสั้น
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (ESL)

โรงเรียนเด่นประจำเมือง

Strathmore High School
เมือง Strathmore

GHSD Strathmore-High-School

Strathmore High School ตั้งอยู่ที่เมือง Strathmore รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 750 คน ในเกรด 10 ถึง 12 มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ อาชีวศึกษา รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพและเทคโนโลยีศึกษา (CTS) เป็นต้น เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความหลากหลายที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีบทบาทของความเป็นผู้นำ

เกรด: 10-12
นักเรียนทั้งหมด: 750
ที่พักอาศัย: โฮมสเตย์และหอพัก
ระยะห่างจากที่พักไปถึงโรงเรียน: 5 กม.
การเดินทาง: เดิน, รถบัสของโรงเรียน และแท๊กซี่
ระยะห่างจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล: 0.5 กม.

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

Drumheller Valley Secondary School
เมือง Drumheller

GHSD Drumheller-Valley-Secondary-School

Drumheller Valley Secondary School ตั้งอยู่ที่เมือง Drumheller รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 400 คน ในเกรด 7 ถึง 12 ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ Badlands, Alberta มีหลักสูตรการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพและเทคโนโลยีศึกษา (CTS)  เป็นต้น ทางโรงเรียนส่งเสริมคุณค่าด้านการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต อีกทั้งให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลังจบจากมัธยมศึกษา

เกรด: 7-12
นักเรียนทั้งหมด: 400
ที่พักอาศัย: โฮมสเตย์และหอพัก
ระยะห่างจากที่พักไปถึงโรงเรียน: อยู่ในบริเวณเดียวกัน
ระยะห่างจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล: 3 กม.

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

Three Hills School
เมือง Three Hills

GHSD Three-Hills-School
Credit

Three Hills School ตั้งอยู่ที่เมือง Three Hills รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 500 คน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ GHSD อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 50 คนของ คอยให้บริการนักเรียน และเรารู้สึกภาคภูมิใจในความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเรา เป็นที่ซึ่งนักเรียนจะได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลักสูตรการศึกษาก็มีให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี การละคร ศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีความโดดเด่นเรื่องการกีฬาอีกด้วย

เกรด: อนุบาล-12
นักเรียนทั้งหมด: 500
ที่พักอาศัย: โฮมสเตย์
การเดินทาง: รถบัสของโรงเรียน
ระยะห่างจากโรงเรียนถึงโรงพยาบาล: 1.5 กม.

ศึกษาเพิ่มเติม คลิก

รายชื่อโรงเรียนทั้งหมด
Golden Hills School Division

เมือง Strathmore

Strathmore High School คลิก
George Freeman School คลิก
Trinity Christian Academy คลิก
Brentwood Elementary School คลิก
Wheatland Elementary School คลิก
Westmount Elementary School คลิก
Crowther Memorial Junior High คลิก

เมือง Three Hills

Three Hills School คลิก
Prairie Christian Academy คลิก

เมือง Drumheller

Greentree School คลิก
Drumheller Valley Secondary School คลิก

โรงเรียนอื่นๆ

Acme School คลิก
Carseland School คลิก
Dr. Elliott School คลิก
Wheatland Crossing คลิก

Golden Hills School Division Students

อายุขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน
รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป (ในกรณีที่หาโฮมสเตย์ที่สามารถดูแลเด็กเล็กได้)

วันเริ่มต้นการศึกษา
กันยายน / กุมภาพันธ์

เทอมการศึกษา
(1 ปีการศึกษา = 10 เดือน)
เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม (5 เดือน)
เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน (5 เดือน)
* ช่วงวันหยุดนักเรียนไม่จำเป็นต้องกลับมาประเทศไทย สามารถอยู่ที่แคนาดาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ที่พัก

นักเรียนสามารถเลือกที่พักอาศัยได้ 2 แบบ

โฮมสเตย์

พักกับครอบครัวชาวแคนาดาที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน โฮมสเตย์จะจัดอาหาร 3 มื้อ นักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัว  พร้อมโต๊ะเขียนหนังสือ นักเรียนควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานต่างๆ ในบ้านที่ตนเองพักอาศัยด้วย

GHSD Dorm

หอพัก

นักเรียนจะพักห้องละ 2 คนพร้อมด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า พร้อมทั้งอาหาร 3 มื้อและมีครูผู้ดูแลประจำหอพักคอยดูแลในเรื่องต่างๆ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด
2. ค่าสมัคร $240
3. ทรานสคริปย้อนหลัง 3 ปี
4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต

**ไม่ต้องยื่นผลสอบ IELTS/TOEFL**

ค่าใช้จ่าย
ที่เขตการศึกษาโกลเด้นฮิลส์

GHSD Full-Time-Study

ค่าที่พัก

GHSD Accommodations

1 CA$  = 25 บาท

วีดีโอสัมภาษณ์
ประสบการณ์นักเรียนไทย

[รีวิว] เรียนต่อมัธยมแคนาดา เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล คลิกที่นี่

KPG Canada High School

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน