[รีวิว] เรียนต่อมัธยมแคนาดา เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล

KPG Canada High School

เรียนต่อมัธยมแคนาดา
” เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล “.

สำหรับทริปแคนาดาและอเมริกาปี 2019 ผมมีโอกาสได้ทำความเข้าใจ และออนทัวร์เยี่ยมชมโรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดามากกว่า 10 โรงเรียน ในสองเขตการศึกษา ได้แก่ Vernon School District รัฐ British Columbia และ Golden Hill School District ในรัฐ Alberta เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการให้คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศแคนาดา

ก่อนออนทัวร์ทริปนี้ ความเข้าใจของผมเกี่ยวกับการเรียนต่อแคนาดา คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศในอัตราที่ประหยัด ทำให้การเรียนต่อมัธยมที่แคนาดามีความน่าสนใจ  โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับการศึกษาต่อมัธยมในอเมริกา

สำหรับการเรียนต่อมัธยมที่แคนาดา ค่าใช้จ่ายโดยรวมต่อปี จะไม่เกิน 6 แสนบาท สำหรับค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และหนังสืออุปกรณ์การเรียน และยังสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้อีกด้วย … นอกจากนี้ เราสามารถไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเรียนรู้ และการเติบโตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมือง

อย่างไรก็ตาม ทริปเยี่ยมโรงเรียนที่แคนาดาในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการเปิดตา และเปิดใจให้กับตัวผมเองเป็นอย่างมาก … ซึ่งไม่น่าแปลกใจ เพราะการที่ได้มาพบเจอ และสัมผัสกับระบบการศึกษาที่มีวัฒนธรรมส่งเสริมอำนาจการเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนความสามารถที่แตกต่างของนักเรียน และยังให้ความสำคัญกับความเข้าใจ ยอมรับในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สังคมโลกาภิวัตน์ รวมถึงการเป็นพลเมืองของโลก ทั้งหมดสอดคล้องกับความสนใจทั้งในระดับส่วนตัวและวิชาชีพของผมเป็นอย่างดี ผมจึงอยากนำรูปภาพบรรยากาศ และเรื่องราวที่ผมได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวและบันทึกไว้มาบอกต่อในบทความนี้ครับ

ก่อนอื่นผมขอแนะนำให้รู้จักกับอารียา (เฟิร์น) กำลังศึกษาเกรด 11 (ม.5) อยู่ที่โรงเรียน W.S. Seaton ในเขตการศึกษา Vernon School เฟิร์นเคยเรียนอยู่ในระบบการศึกษาไทยที่เค้าไม่รู้สึกถึงประโยชน์ และไม่มีความสุขกับการไปเรียนสักเท่าไหร่ แต่จากการที่ได้มาเรียนที่แคนาดามาเป็นปีที่ 3 แล้ว เฟิร์นมีความรู้สึกอยากที่จะไปโรงเรียน ปัจจุบันเฟิร์นได้รับหน้าที่เป็นติวเตอร์ประจำคาบเรียนให้เพื่อนๆ ในวิชาคณิตศาสตร์ … เฟิร์นพาผมทัวร์โรงเรียน เล่าประสบการณ์ และตอบคำถามต่างๆ อย่างมั่นใจ ด้วยสีหน้าที่สดใส ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจในโรงเรียนมากทีเดียวเลยครับ

เรียนมัธยมที่แคนาดา

เรียนต่อมัธยมที่แคนาดา นั้นไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากจนเกินไป นักเรียนจะได้ศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ ผสมผสานไปกับโอกาสที่จะได้สำรวจความสนใจของตนเองผ่านวิชาเลือก และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการฝึกทักษะวิชาชีพ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตจริง อาทิ งานไม้, การทำอาหาร, การตัดและเชื่อมเหล็ก, การถ่าย-ตัดต่อ และตกแต่งภาพ, การแสดง, การออกแบบและจัดแต่งทรงผม, การออกแบบและเย็บผ้า เป็นต้น

ข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมที่แคนาดามีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ แต่โดยทั่วไปแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันในส่วนของวิชาหลักที่นักเรียนจะต้องลงเรียน ซึ่งประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ศิลปะ, พลศึกษา, วิชาชีวิตและการดำรงชีพ และวิชาเลือกต่างๆ โดยแต่ละโรงเรียนในเขตการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีหลักสูตรการเรียนพิเศษ วิชาเลือก และกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้คนในชุมชนละแวกใกล้เคียง เช่น บางโรงเรียนจะมีให้นักเรียนลงเรียนวิชาเรียนแบบ Advanced Placement (AP) บางโรงเรียนมีวิชาเรียนจากหลักสูตร IB (International Baccalaureate) บางโรงเรียนมีวิชาเลือกด้าน Animation, Robotic, Programing และอื่นๆให้นักเรียนเลือกเรียน

ดังนั้น ไม่ว่านักเรียนมีความต้องการ  หรือความสนใจเฉพาะใดๆ โรงเรียนของรัฐบาลในแคนาดาจะตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนได้อย่างแน่นอน แต่อาจจะต้องพิจารณาจากตัวเลือกที่เปิดว่างในช่วงที่จะสมัครด้วย

ที่สำคัญ รัฐบาลแคนาดาได้พยายามที่จะต้อนรับ และสนับสนุนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนของรัฐบาลอย่างเป็นระบบ ในแต่ละเขตการศึกษา จะมีแผนกการศึกษานานาชาติ ที่คอยจัดการแลดูเรื่องการจัดหา และแนะนำโรงเรียนให้ตอบความต้องการของนักเรียน การสมัครเข้าเรียน การจัดหาที่พัก ต้อนรับนักเรียนใหม่ และติดตามดูแลนักเรียนระหว่างเรียน อีกทั้งหลายเขตการศึกษา ได้จัดให้มีครูสนับสนุนนักเรียนนานาชาติประจำโรงเรียน เพื่อดูแลและช่วยนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษอีกด้วย (นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีระดับภาษาอังกฤษที่ดีมากจึงสามารถมาเข้าเรียนได้)

สำหรับการเรียน ในวิชาเรียนปกติ นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนแคนาเดียนในท้องถิ่น และนักเรียนต่างชาติที่ทักษะภาษาอังกฤษอาจยังไม่แข็งหรือยังไม่ดีเพียงพอ จะได้รับการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านภาษาเพิ่มเติมหลังเวลาเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับตารางเรียนโดยทั่วไป นักเรียนจะได้เรียนประมาณ 6 คาบต่อวัน เข้าเรียนประมาณ 8.30 และเลิกเรียนประมาณ 3.20 … หลังเลิกเรียน นักเรียนที่ต้องการทำกิจกรรม ก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนักเรียนได้ และหากต้องการใช้เวลาทบทวนหรือทำความเข้าใจบทเรียนเพิ่มเติม ก็สามารถทำได้เช่นกัน

กำแพงและประตูห้องเรียนในแคนาดามีอะไร?

จาก 10 กว่าโรงเรียนใน 2 เขตการศึกษาที่ผมได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม โดยเฉพาะสำหรับโรงเรียนในเขตการศึกษา Golden Hills ได้แสดงให้ผมเห็นว่ากำแพงและประตูห้องเรียนของโรงเรียนที่แคนาดานั้นเต็มไปด้วยข้อความและสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงชุดคุณค่าสากล … ไม่ว่าจะเป็น ความรับผิดชอบในตนเอง (Responsibility) การมีส่วนร่วม (Engagement) ความเคารพ (Respect) ความซื่อสัตย์ (Honesty) ความเมตตาปราณี (Kindness) ความรัก (Love) การยอมรับ (Acceptance) ความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนได้เติบโตตามแนวทางของแต่ละคน รวมถึงการบันทึกความทรงจำและเรื่องราวของนักเรียนไว้อีกด้วย

กำแพงโรงเรียนมี timeline บอกเล่าประวัติศาสตร์

กำแพงห้องเรียนที่เกิดจากความคิดของนักเรียนในชั้น การปรึกษาหารือกับครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียน และการลงมือสร้างสรรค์ของนักเรียน

โปสเตอร์รณรงค์แคมเปญ Student Vote Alberta 2019 : Your Voice. Your Choice.

ถึงแม้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแคนาดาขั้นต่ำจะต้องอายุ 18 ปี โรงเรียนรัฐบาลของแคนาดาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นพลเมืองให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งในช่วงการเลือกตั้งของรัฐ Alberta ปี 2019 นี้ โรงเรียนในเขตของการศึกษา Golden Hills ได้นำข่าวสาร แคมเปญและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นบทเรียนในชั้นเรียน ให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย ทดลองโหวต และทำ polling อีกด้วย

เรียนต่อมัธยมแคนาดา …ทำไมต้องเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาล?

“กว่า 95% ของประชากรแคนาเดียนเลือกการศึกษาของรัฐบาลให้กับลูกของพวกเขา”

อ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมโรงเรียนรัฐบาลแคนาเดียน ด้านการศึกษานานาชาติ

เรียนต่อมัธยมแคนาดา เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละมลรัฐ ได้รับประเมินและรับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายในรัฐ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ประเทศแคนาดาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาต่อจำนวนประชากร (per capita) มากกว่าประเทศใดๆ ในกลุ่มประเทศ G8 ประกอบด้วย แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี่ ญี่ปุ่น อังกฤษ อเมริกา และสหภาพยุโรป

ที่สำคัญ โรงเรียนรัฐบาลของแคนาดาได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษามาตั้งแต่ช่วงปี 1980 และได้พัฒนาโครงสร้างและระบบสำหรับการสนับสนุนนักเรียนต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเรียนการสอน ESL (สำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) โปรแกรมที่พักแบบโฮมสเตย์ที่ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เกือบทุกโรงเรียนรัฐของแคนาดาเป็นโรงเรียนสหศึกษาและต้อนรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา หรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นเองก็ตาม **ซึ่งโรงเรียนของรัฐบาลแคนาเดียนส่วนมากจะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ไม่ยึดโยงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเป็นสำคัญ

ใบตอง กำลังศึกษาอยู่เกรด 12 (ม.6) อยู่ที่ Vernon School (VS) ในเขตการศึกษา Vernon School อยู่มาได้ 3 ปีแล้ว ใบตองเลือกที่จะมาเรียนต่อแคนาดา เพราะต้องการเรียนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ใบตองได้พาทัวร์แนะนำโรงเรียน VS ซึ่งมีสภาพใหม่มาก และชื่นชมคุณภาพและความใส่ใจของครูผู้สอนที่โรงเรียนให้ฟังด้วยครับ

รับชมวีดีโอนำเสนอเรียนต่อมัธยมในแคนาดา

ทำไมรัฐบาลแคนาดาจึงให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติ?

อ้างอิงจบทความออนไลน์จาก The Globe and Mail เรื่อง Canadian High Schools taking in more international students, boards say โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนรัฐบาลในแคนาดา

ประสบการณ์และการเรียนรู้สำหรับการใช้ชีวิตในโลกที่เป็นสากล

ซาร่า โนแอด เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจนานาชาติได้แนะนำว่า นักเรียนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ และการได้ทำความรู้จักจากนักเรียนต่างชาติ พวกเขายังได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้จากมุมมองและความคิดที่เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการจากโลกที่ทุกอย่างเชื่อมร้อยเข้าหากัน

ตัวอย่างพันธกิจของโรงเรียน Drumheller ในเขตโรงเรียน Golden Hill School District คือ “สร้างสันแรงบันดาลใจให้มีชุมชนอันกล้าหาญและใส่ใจของผู้ที่เพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างอำนาจให้เกิดพลเมืองโลกสำหรับผู้คนในทุกยุคสมัย”

การสร้างอาชีพ และงบประมาณด้านการศึกษา

แองเจลา โอลซัน ผู้จัดการการศึกษานานาชาติประจำ Surrey School ในรัฐ British Columbia กล่าวว่า การเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติได้ช่วยสร้างให้มีอาชีพครูที่เพิ่มขึ้น และรายได้ที่เกิดขึ้นสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของโปรแกรมการศึกษาในเขตการศึกษาอีกด้วย

รายได้ที่มาจากค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมของนักเรียนต่างชาตินั้น ส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในการบริการและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนต่างชาติ รวมถึงการจ้างครูผู้สอนที่จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี และมีหลักสูตรการเรียนการสอนอื่นๆ ให้กับนักเรียนทุกคนได้เรียน

บีบี กำลังศึกษาอยู่เกรด 8 (ม.2) เพิ่งมาได้ 1 ปี อยู่ที่โรงเรียน Clarence Fulton ในเขตการศึกษา Vernon Schools บีบีเป็นนักเรียนไทยคนเดียวในโรงเรียนครับ !! ถึงจะเพิ่งมา แต่ก็ปรับตัวได้แล้ว มีเพื่อนๆ แคนาเดียนมาคอยระหว่างที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยด้วยครับ

เขตการศึกษาที่เราแนะนำ และค่าใ้ช้จ่าย

สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของแคนาดา
สำหรับนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ 21,000 – 26,000 CAD
(500,000 – 625,000 บาท) ต่อ 1 ปีการศึกษา

*รวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่า custodianship
(รายละเอียดขึ้นอยู่กับสถาบัน)

แนะนำ KPG’s Partner

เนื่องจากปัจจุบัน KPG ไม่ได้ให้บริการเรียนต่อมัธยมในแคนาดาแล้ว

สำหรับผู้ที่สนใจ KPG ขอแนะนำผู้ให้คำปรึกษาและบริการเรียนต่อมัธยมแคนาดา

Im Education (อิม เอ็ดดูเคชั่น)

ติดต่อ LINE: @imeducation
โทร: 086-488-2446 

แนะนำ 4 เขตการศึกษาที่น่าสนใจ

Vernon School District 

Vernon School District #22 หรือ โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์ หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนา ไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 นาทีทางรถยนต์ โดยใช้ถนนไฮเวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศแคนาดา ครอบครัวชาวแคนาดาของเราจะไปต้อนรับนักเรียนที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา และขับรถพาไปที่โฮมสเตย์

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา เป็นหนึ่งในเมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดในประเทศแคนาดา มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะในฤดูหนาวในช่วงสั้นๆ ที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

Golden Hills School District

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐแอลเบอร์ตา ครอบคลุม  3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills  คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานปตท.ตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย และเคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988

นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ ปลอดภัย และยังสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่อย่างคัลการี่ได้สะดวก โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

*Highlight โรงเรียนในเขตการศึกษา Golden Hill มีที่พักทั้งในรูปแบบของหอพักและ homestay ให้เลือก

Sooke Schools District คือ เขตโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บนเกาะแวนคูเวอร์ (Vancouver) ห่างจากใจกลางของเมืองวิกตอเรียมาทางด้านตะวันตกเพียง 25 นาที นักเรียนต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทำให้ที่นี่กลายเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมแคนาดา และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนต่อหลังจบชั้นมัธยม หรือก็คือการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั่นเอง ในฐานะที่เป็นเขตขนาดเล็กสามารถรู้จักกันอย่างทั่วถึง ทำให้ Sooke Schools มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเป็นกันเองและคอยสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติของพวกเราทุกคน *มีหลักสูตร dual credit เรียนเก็บหน่วยกิตวิทยาลัยในโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sooke Schools คลิกที่นี่

Maple Ridge Pitt Meadows School District (MRPM) ตั้งอยู่ในชุมชนที่ปลอดภัยและเหมาะสำหรับครอบครัวตั้งอยู่ห่างจากแวนคูเวอร์ไปทางตะวันออกเพียง 45 นาที โดยสถาบันตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาทอมป์สันและแม่น้ำเฟรเซอร์อันยิ่งใหญ่ พื้นที่นี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100,000 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจแทบทุกอย่าง ตั้งแต่เส้นทางเดินป่าและพื้นที่เล่นสกีไปจนถึงโรงภาพยนตร์ที่มีหลายห้องให้ความบันเทิง ห้องสมุด ศูนย์นันทนาการ กีฬาทางน้ำ และสนามกีฬากลางแจ้ง Maple Ridge Pitt Meadows ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติตั้งแต่ระดับประถมจนถึงมัธยมและทำให้พวกเขากลมกลืนไปกับการเรียนอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับเพื่อนชาวแคนาดา การทำตัวกลมกลืนนี้ช่วยให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขา แต่ยังได้เพื่อนใหม่ไปตลอดชีวิตและได้สัมผัสกับการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศแคนาดาอีกด้วย *มีหลักสูตร IB

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MRPM คลิกที่นี่

[รีวิว] เรียนต่อ ม.ต้น แคนาดา Maple Ridge Secondary School โดย แม่เปิ้ล และ น้องเรเน่ คลิก

Burnaby School District เขตการศึกษาเบอร์นาบี ตั้งอยู่ในย่านเมือง Vancouver แคนาดา มีจุดแข็งด้านวิชาการ และที่ตั้งที่สะดวกในการเดินทาง มีหลักสูตรการศึกษาล่วงหน้า (AP) ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา โรงเรียนจากเบอร์นาบี 2 แห่งได้รับคัดเลือกให้สอนหลักสูตรอนุปริญญา AP Capstone ชั้นนำ มีบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนต่างชาติสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีนักเรียนจำนวนมากได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น University of British Columbia, University of Toronto, University of Waterloo, McGill University, MIT, Princeton และ Harvard เป็นต้น และวิชาเลือกน่าสนใจมากมาย เช่น กฎหมาย, ธุรกิจ, วิทยาการหุ่นยนต์, การออกแบบแฟชั่น, อนิเมชั่น, ทำอาหารและอื่นๆ *มีหลักสูตร AP

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Burnaby คลิกที่นี่

# เรียนต่อมัธยมแคนาดา